Survivor Philippines Palau: Bye-bye time for model Marvin Kiefer

 Ang pinakabatang castaway ngayong season ng Survivor Philippines: Palau na si Marvin Kiefer ang natanggal sa unang Tribal Council ng merged tribe na Sonsorol.

Ang pinakabatang castaway ngayong season ng Survivor Philippines: Palau na si Marvin Kiefer ang natanggal sa unang Tribal Council ng merged tribe na Sonsorol.

read more>>

Comments are closed.